Neden BANK-SEN?

BANK-SEN, banka ve sigorta emekçilerini, işçi sınıfının asli ve önemli bir parçası olarak gören bir anlayışla sendikal mücadele yürütür. İşkolumuzda çalışan emekçilerin hak ve kazanımları için yürütülen mücadeleyi işçi sınıfının tamamının hak ve kazanımları için yürütülen mücadeleden bağımsız görmez.

BANK-SEN, banka ve sigorta emekçilerini, işçi sınıfının asli ve önemli bir parçası olarak gören bir anlayışla sendikal mücadele yürütür. İşkolumuzda çalışan emekçilerin hak ve kazanımları için yürütülen mücadeleyi işçi sınıfının tamamının hak ve kazanımları için yürütülen mücadeleden bağımsız görmez.BANK-SEN, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin işçi sınıfının çıkarlarını merkeze koyan bir sendikal mücadele yürütür.

BANK-SEN, sendikal mücadeleyi hukuk ve yargı sürecine indirgeyen dar yaklaşımları reddeder; sendikal mücadele için her tür yasal ve meşru zemini etkin bir şekilde kullanır.

BANK-SEN, uzlaşmacılığı ve ücret sendikacılığını değil; sınıf mücadelesine dayanan sınıf sendikacılığını benimser.

BANK-SEN, sendikalarla üyelerin birbirlerine yabancılaştığı ve karşılıklı güvenin zedelendiği egemen bürokratik sendikal anlayışı reddeder. Çalışanların sendikanın gerçek sahibi olduğu ilkesi temelinde demokratik ve katılımcı bir sendikacılığı savunur.

BANK-SEN, toplu sözleşme hakkının ayrılmaz bir parçası olan grev hakkına dönük her tür yasağın ve fiili engelin kaldırılması için sonuç verici bir mücadeleyi savunur. Yasaksız ve barajsız bir sendikacılık temel hedefler arasındadır.

BANK-SEN, başta banka ve sigortacılık işkolunda olmak üzere işçi sınıfını bölen, ayrıştıran ve ortak hareket etmesini engelleyen her tür ideoloji, anlayış ve politika ile mücadele eder.

BANK-SEN, yasalarla garanti altına alınan her tür tatil ve dinlenme hakkının çeşitli gerekçelerle gasp edilmesini engellemek üzere mücadele verir.

BANK-SEN, üyelerinin ve çalışanların insanca bir yaşam sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları düzeyde bir ücret için mücadele eder.

BANK-SEN, eşit ise eşit ücret ilkesini bir slogan olmaktan çıkarıp, mücadelesinin asli gündemlerinden biri haline getirir.

BANK-SEN, kadınlara dönük her tür ayrımcı ve cinsiyetçi anlayışa karşı kararlı bir mücadeleyi savunur.

BANK-SEN, insan kaynakları uygulamaları adı altında çalışanlara dönük süreklileştirilmiş her türlü yıldırma ve baskı politikalarına, mobbing uygulamalarına karşı etkin bir mücadeleyi savunur.

NEDEN BANK-SEN ?

Ülke sorunlarını hiçbir zaman sektör sorunlarından ayrı değerlendirmeyen BANK-SEN, finans sektöründeki sorunların temelinde, ülkedeki siyasi iktidarın politikaları ve kapitalist düzenden kaynaklanan eşitsizlik olduğunu bilmektedir.

BANK-SEN, banka ve sigorta emekçilerini insanca bir yaşam ve gerçek kurtuluş için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırır.

 

 

 

https://cdnpf.0s.tc/f/359/nedenbanksen-2910-2022-0526490-www-1307-2023-1132570-wWw.pdf

Sendikal Mücadele
Yasal ve Meşru Zemin
Sınıf Sendikacılığı
Gerçek Sahibi Üyeler
Temel Hedefler
Mücadeleci Politika
Çalışan Hakkı
İnsanca Bir Yaşam
Eşit İşe Eşit Ücret
Kadın Mücadelesi