Gerçek Sahibi Üyeler

BANK-SEN, sendikalarla üyelerin birbirlerine yabancılaştığı ve karşılıklı güvenin zedelendiği egemen bürokratik sendikal anlayışı reddeder. Çalışanların sendikanın gerçek sahibi olduğu ilkesi temelinde demokratik ve katılımcı bir sendikacılığı savunur.