Konfederasyonumuz

Sendikamız, 30 Ekim – 2 Kasım 1976 tarihleri arasında gerçekleştrilen DİSK 3. Olağan Genel Kurul’unda adını Türkiye Devrimci Banka ve Büro İşçileri Sendikası olarak adını değiştirmiş ve DİSK’e (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) katılım kararı almıştır. 12 Kasım 1976 tarihinde DİSK’e üyeliği kabul edilmiştir. O günden bu yana sendikamız DİSK çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

DİSK Kuruluş Bildirgesi, Kuruluş Tüzüğü ve Belgeler
DİSK Tüzük
DİSK Genel Kurul Kararları
DİSK Üye Sendikalar
DİSK Bölge Temsilcilikleri
DİSK İletişim