Temel Hedefler

BANK-SEN, toplu sözleşme hakkının ayrılmaz bir parçası olan grev hakkına dönük her tür yasağın ve fiili engelin kaldırılması için sonuç verici bir mücadeleyi savunur. Yasaksız ve barajsız bir sendikacılık temel hedefler arasındadır.