İzmir’de ölüm gemisine hayır: “Türkiye atık çöplüğü değildir”

Etiket EtiketA Etiket2
Ölüm gemisi São Paulo’nun ülkemize girişi için bakanlıkça şartlı izin verilmesi işleminin iptali amacıyla DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla bir dava açıldı.

Konuyla ilgili İzmir Adliyesi Güney kapısı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, TTB Merkez Konsey üyesi Nursel Şahin ve kurumlardan çok sayıda yurttaş katıldı.

Burada ilk konuşmayı yapan Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, Brezilya Sendikalar Konfederasyonu CUT ile DİSK’in yaptığı ortak açıklamayı hatırlatarak, uluslararası sözleşmelere uyulması ve bu iki ülkenin hurdalığa çevrilmesine karşı bu iki konfederasyonun ortak  mücadele kararlılığında olduğunu ifade etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında “Emeğimizi değersizleştirenlerin, bütün doğamızı sermayeye peşkeş çekenlerin gemisinde hiç bir zaman olmadık, olmayacağız. Sao Paulo onların gemisidir” dedi.

Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından basın açıklaması “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Zehir gemisi İzmir’den defol”, “Aliağa dünyanın çöplüğü değil” sloganlarıyla sona erdi.