Sendikal Mücadele

BANK-SEN, dil, din, ırk, mezhep, inanç, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin işçi sınıfının çıkarlarını merkeze koyan bir sendikal mücadele yürütür.