HALKBANK Unvanda Yükselme Sınavı itiraz dilekçesi örneği

Etiket EtiketA Etiket2
11 Şubat’ta yapılan Halkbank personeli Unvanda Yükselme Sınavı’nda gözetmen hataları ve usulsüzlükler yaşandığını tespit eden sendikamız, sınava itiraz etmek isteyen çalışanlara destek vermek üzere dilekçe örnekleri hazırlamıştır.
BANK-SEN Hukuk Dairesi tarafından hazırlanan dilekçelerin ilki “Eğitim Daire Başkanlığı”, diğeri “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” adreslerine gönderilmelidir. Kurumsal e-posta adresinden yapılacak bu yazışmalarda amirlerin CC’ye eklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Eğitim Daire Başkanlığı’na verilecek “değerlendirme sisteminin değiştirilmesi” talepli dilekçe örneği:
Gönderileceği adres: Halkakademi.UYS2016@halkbank.com.tr

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞINA,

Konu: UYS gözetmen hataları ve değerlendirme düzeltme talebim hk.

Tarih: 20.02.2017

11 Şubat 2017 tarihinde yapılan Unvanda Yükselme Sınavı’nda “Genel Yetenek” bölümü, 28 dakikada cevaplanması gereken 80 sorudan oluşmaktadır. Bu bölümün sınavın genel metodolojisinden farklı özellikte olması nedeniyle sınav kitapçığında örnek soru ve çözümlerine yer verilmiş, sınava katılan personelin bu açıklamaları incelemesi için sorulara geçmeden önce 8 dakikalık bir süre tanınmıştır. Böylece, sınavda “Genel Yetenek” bölümüne ayrılan süre toplam 36 dakika olarak öngörülmüştür.

Sınav yönergesine göre, gözetmenlerin personelin ilk 8 dakikada örnek soruları incelemesini ve bu süre dolmadan cevaplamaya geçilmemesini sağlaması gerekmektedir, zira bu bölümde bilgi değil, hızlı işlem becerisi ve dikkat ölçülmektedir.

Ancak, pek çok salonda gözetmenlerin bu yönergeyi olması gerektiği gibi uygulamayarak 8 dakikalık inceleme süresine riayet edilmediği, bazı salonlarda bu sürenin tamamen, bazı salonlarda ise 4 dakikalık kısmının sınav süresine eklendiği görülmüştür. Böylece, bir kısım personel 80 soruyu olması gerektiği gibi 28 dakikada cevaplarken, kimileri ise 36 dakikada cevaplamıştır.

Hatta, bazı salonlarda “Genel Bankacılık” bölümünde artan sürede “Genel Yetenek” kitapçıkları tekrar dağıtılarak, 28 dakika olması gereken süre neredeyse yarı yarıya uzatılmıştır.

Sınava katıldığım binanın bazı salonlarında bu şekilde gözetmen uygulama hataları yaşandığını diğer salonlarda sınava giren çalışma arkadaşlarımdan öğrenmiş bulunuyorum.

Hız ve dikkat becerisini ölçen bu bölümde iki kata varan süre farklılıkları, bölümün amacını ortadan kaldıracak nitelikte olduğundan, personelin kariyerinde telafisi mümkün olmayan kayıplara ve adaletsizliğe yol açabilecektir.

Ayrıca, sınav sisteminin geçtiğimiz yılın 2. yarısında değiştirilmiş olması da personelde endişeye yol açmıştır.

Bu nedenlerle, personelin terfi sisteminin objektif esaslarına duyduğu güvenin sarsılmaması, hak kayıplarına yol açılmaması, olası mağduriyetlerin önlenerek çalışma huzurunun korunması için UYS değerlendirme sisteminin değiştirilmesi talebimi saygılarımla arz ederim.

İmza

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na verilecek “baraj puanının düşürülmesi” talepli dilekçe örneği:
Gönderileceği adres: insan.kaynaklari@halkbank.com.tr

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞINA,

Konu: UYS gözetmen hataları ve baraj puanının düşürülmesi talebim hk.

Tarih: 20.02.2017

11 Şubat 2017 tarihinde yapılan Unvanda Yükselme Sınavı’nda “Genel Yetenek” bölümü, 28 dakikada cevaplanması gereken 80 sorudan oluşmaktadır. Bu bölümün sınavın genel metodolojisinden farklı özellikte olması nedeniyle sınav kitapçığında örnek soru ve çözümlerine yer verilmiş, sınava katılan personelin bu açıklamaları incelemesi için sorulara geçmeden önce 8 dakikalık bir süre tanınmıştır. Böylece, sınavda “Genel Yetenek” bölümüne ayrılan süre toplam 36 dakika olarak öngörülmüştür.

Sınav yönergesine göre, gözetmenlerin personelin ilk 8 dakikada örnek soruları incelemesini ve bu süre dolmadan cevaplamaya geçilmemesini sağlaması gerekmektedir, zira bu bölümde bilgi değil, hızlı işlem becerisi ve dikkat ölçülmektedir.

Ancak, pek çok salonda gözetmenlerin bu yönergeyi olması gerektiği gibi uygulamayarak 8 dakikalık inceleme süresine riayet edilmediği, bazı salonlarda bu sürenin tamamen, bazı salonlarda ise 4 dakikalık kısmının sınav süresine eklendiği görülmüştür. Böylece, bir kısım personel 80 soruyu olması gerektiği gibi 28 dakikada cevaplarken, kimileri ise 36 dakikada cevaplamıştır.

Hatta, bazı salonlarda “Genel Bankacılık” bölümünde artan sürede “Genel Yetenek” kitapçıkları tekrar dağıtılarak, 28 dakika olması gereken süre neredeyse yarı yarıya uzatılmıştır.

Sınava katıldığım binanın bazı salonlarında bu şekilde gözetmen uygulama hataları yaşandığını diğer salonlarda sınava giren çalışma arkadaşlarımdan öğrenmiş bulunuyorum.

Hız ve dikkat becerisini ölçen bu bölümde iki kata varan süre farklılıkları, bölümün amacını ortadan kaldıracak nitelikte olduğundan, personelin kariyerinde telafisi mümkün olmayan kayıplara ve adaletsizliğe yol açabilecektir.

Ayrıca, sınav sisteminin geçtiğimiz yılın 2. yarısında değiştirilmiş olması da personelde endişeye yol açmıştır.

Bu nedenlerle, personelin terfi sisteminin objektif esaslarına duyduğu güvenin sarsılmaması, hak kayıplarına yol açılmaması, olası mağduriyetlerin önlenerek çalışma huzurunun korunması için UYS barajının 50 puan olarak güncellenmesi talebimi saygılarımla arz ederim.