Emek örgütlerine ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar durdurulmalıdır!

Etiket EtiketA Etiket2
Basına ve kamuoyuna,
Emek örgütlerine ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılar durdurulmalıdır!
Türk Tabipleri Birliği yönetimine karşı yapılan operasyon ve açılan soruşturma, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne karşı açık bir saldırıdır.

Bir asra yakın tarihi, yüz bine dayanan üye sayısı ile tabiplerimizin meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyu ile paylaştığı bildiri ikirciksiz bir düşünce açıklamasıdır. Düşünceye suç muamelesi yapılamaz. Düşünce özgürlüğü, Anayasa’nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvencesi altındadır. Yargının düşüncelerin bastırılması adlı bir görevi yoktur; yargı düşünceyi açıklama özgürlüğünün güvencesi olmalıdır.

Hekimlerin görevi yaşatmaktır, bu nedenledir ki yaşamı savunmaları eşyanın tabiatı gereğidir. Hekimlerin ve meslek örgütleri TTB’nin savaşın ve silahlı çatışmaların yol açacağı insani sonuçlar konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve uyarma görevi vardır ve bu, tabipler birliğinin varlık sebeplerinden biridir, birliğin tarihi buna benzer örneklerle doludur.

İnsani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi çağrısı yapıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Türkiye’de olduğu gibi dünyada da büyük saygınlığa sahip bir meslek örgütüdür. TTB merkez konseyi üyeleri serbest bırakılmalı, emek örgütlerine yönelik baskılara son verilmeli, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır.

BANK-SEN

Genel Yönetim Kurulu