Dayanışma çağrısı

Etiket EtiketA Etiket2
Sendikamız BANK-SEN, Akbank grevinin hükümet tarafından ertelenmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Açıklamada, kararın fiilen grev yasağı anlamına geldiği vurgulanarak, grev kararı alan BANKSİS sendikasıyla dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Basına ve kamuoyuna;

Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) tarafından Akbank’ta grev kararının iş yerlerinde ilan edilmesi üzerine acilen toplanan Bakanlar Kurulu, “ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte” olduğu gerekçesiyle grevi 60 gün süreyle “erteledi.”

Daha önceki uygulamalardan, ertelemenin gerçekte “grev yasağı” olduğunu herkes bilmektedir.

Bu yasağın dayanağı, 22 Kasım 2016 tarihli 678 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesinde yapılan “Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir.” şeklindeki değişikliktir.

Toplu taşıma hizmetlerini aksatmayan bir belediye grevi olabilir mi? Finans sistemini etkilemeyen bir banka grevi olabilir mi?

Söz konusu KHK ile yasada yapılan değişikliğin “grev yasağı” olduğu apaçık ortadadır.

Akbank patronu, bankanın en kârlı kuruluşlar arasına girmesini sağlayan işçileri sendikasızlaştırmak için son 3 yıl içinde binlerce çalışanı işten çıkarır veya istifaya zorlarken, önlem almak hükümetin aklına gelmemişti.

Binlerce çalışanın işsiz bırakılması istikrarı bozmuyor mu?

Kanun Hükmünde Kararname ile bir kanunda değişiklik yapılamayacağını bir yana bıraksak bile; OHAL gerekçesi FETÖ darbesi değil miydi? Bankacılık ve toplu taşımacılıkta grev yasağının darbe ile, terör ile nasıl bir ilişkisi var?

Yoksa OHAL, Türkiye’yi darbeye veya teröre karşı korumak için değil de, banka sermayedarlarını kollamak için, emekçilere karşı mı ilan edilmişti?

Emekçilerin haklarına yönelik zorbalık ve baskının “huzur” veya “istikrar” getirmeyeceğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Sendikal örgütlülük hakları için, ekonomik ve sosyal hakları için, her şeyden önce insanca çalışma ve insanca yaşama hakları için grev ilan eden Akbank işçileri, sonunda mutlaka kazanacaktır.

Akbank emekçileri, her şeyden önce toplum vicdanında bu grevi kazanmıştır!

Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası BANK-SEN, grevi hükümet kararıyla ertelenen Akbank emekçilerinin ve BANKSİS sendikasının yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BANK-SEN, tüm emekçileri BANKSİS ile dayanışmaya çağırıyor!

Yaşasın sınıf dayanışması!

BANK-SEN