BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ KORONAVİRÜS RİSKİ ALTINDA!

Etiket EtiketA Etiket2
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde bir dizi acil halk sağlığı önlemi alınmaya başlanmıştır. 

Salgın, başta Çin ve İtalya olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde,  son 20 yılda görülen salgınların çok ötesinde ölümlü vakaya neden olmuştur. Bir çok ülke sokağa çıkma yasakları ile toplumsal yaşamı, ulusal-uluslararası ticareti durdurmuştur. Ülkemizde ise 14  Mart 2020 tarihinden itibaren insanların toplu halde bulunduğu ya da temas ihtimalini artıran tüm kurum, kuruluş ve işletmeler birer birer kapatılmaktadır. Ancak bankalar unutulmuştur.

16-20 Mart 2020 haftasında salgında en riskli yaş grubunda bulunan müşteriler  banka şubelerinde yoğun kalabalıklara neden olmuş, toplumun enfekte olma koşulları bankalar yoluyla oluşmuştur. Hem halkımızın hem de banka çalışanlarının Koronavirüsünden etkilenmiş olma ihtimali yüksek riskli bir ortam oluşmuştur. Bankalar bir takım önlemler almakla birlikte bu süreçte hem vatandaşların  hem de çalışanların sağlığı için yeterli ve hayati önlemleri almamıştır. Oysa ekonomik büyüme için önemli olan ticari ve bireysel kredi hacmi günden güne daralmaktadır. İş ve işlemlerine devam eden şirketler ve bireysel müşteriler daha ziyade evlerindedir, alternatif dağıtım kanallarını kullanmaktadır. Buna karşın şubeler maaş ödeme, fatura ödeme, kredi ödeme, vergi ve sigorta ödeme gibi ADK’lardan da yapılabilen işlemler için açık tutulmaktadır. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uymayan ve faturasını ödemek isteyen müşterimiz emekli Emine teyzemizi polise mi ihbar etmemiz beklenmektedir?

Hem banka ve sigorta işçilerinin sağlığı hem de vatandaşların evde kalın çağrılarına uyması için genel uygulamada banka şubeleri kapatılmalı, işçiler ücretli idari izne çıkarılmalıdır.
Pazarlama hedefleri  Koronavirüs pandemisi bitene kadar ertelenmelidir.
Tüm bankalar kendi çalışanlarına koronavirüs testi uygulamalı; virüse maruz kalmış personel izole edilerek tedavi altına alınmalıdır. Virüse karşı en önemli önlem, hastaları bulmaktır. Hasta meslektaşlarımız için tüm olanaklar seferber edilmelidir.
Her ilde sınırlı sayıda merkezi şube yarım gün açık bırakılabilir. Görev yapacak az sayıdaki personel kısa süreli ve dönüşümlü olarak, salgının yayılmasını önleyecek sosyal mesafelendirme ve korunma koşulları sağlanarak görevlendirilebilir.
Açık kalacak şubelerde zorunlu ve nakit işlemler dışında işlem alınmamalıdır.
Çin’in bütün kağıt paraları piyasadan toplayıp yakarak virüsle başa çıktığı gerçeğini dikkate almak suretiyle sayısız insanın elinden geçerek en büyük virüs ve bakteri taşıyıcısı olan para ile ilgili en azından ilk etapta parayı dezenfekte eden teknolojilerden acilen faydalanılması gerekmektedir.
Çek ve senet vadeleri ertelenmelidir.
Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs pandemisi ile mücadele sürecini başlattığı tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görevi başında olan banka  ve sigorta çalışanlarına Koronavirüs tazminatı ödenmelidir.
Bankacılık işlemlerinin alternatif dağıtım kanallarından sağlıklı yürütülebilmesi için genel müdürlük birimlerinin evden çalışma koşulları ivedilikle organize edilmelidir.
Önce insan, önce halk sağlığı.

Üç yüz bin banka ve sigorta işçisi ve aileleri ile toplum sağlığı için acil taleplerimizdir.

Bank-Sen

Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası