AKBANK’ta greve ‘istikrar’ engeli!

Etiket EtiketA Etiket2
Bakanlar Kurulu kararıyla, Akbank Türk Anonim Şirketi (T.A.Ş) Genel Müdürlüğü ve bağlı iş yerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (BANKSİS) tarafından alınan grev kararı 60 gün ertelendi.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısındaki Bakanlar Kurulu kararında, Akbank Türk Anonim Şirketine bağlı işyerlerinde Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararının, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiğine yer verildi.

Bu süre içerisinde uzlaşmaya varılamaz ise, taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Toplu İş Sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu’nca karara bağlanacak.

Bankacılık iş kolunda grev: AYM tanıdı, OHAL budadı

Olağanüstü Hal Kanunu’na dayanarak 22 Kasım 2016 tarihli 678 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63. maddesi “Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir.” şeklinde değiştirilmişti.

Toplu taşıma ve bankalarda fiili grev yasağı

KHK ile büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini ve bankacılık sektöründe yapılacak grevlerin, ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle hükümet tarafından ertelenmesinin önü açılmış oldu. Böylece 63. madde ile hükümete verilen grev erteleme yetkisinin kapsamı, hizmetin aksamı ve ekonomik istikrar hallerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Grevlerin ekonomiyi veya hizmetleri aksatmadan yapılması düşünülemeyeceğinden, bu değişiklik her türlü grevin ertelenmesini mümkün kılarken, ertelemeler grev hakkının fiilen yasaklanması anlamına geliyor. AYM’nin toplu taşımacılık ve bankacılık alanlarında kaldırdığı grev yasağı, KHK ile AYM kararının etrafından dolaşılarak geri getirilmiş oldu.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine 22 Ekim 2014 tarihli kararıyla, 6356 sayılı yasanın sendikal hakları ihlal eden bazı maddelerini iptal etmişti. AYM bankacılık ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde grev yasağını Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti. Dünyada eşi benzeri olmayan ve 1982 yılında askeri darbe yönetimi tarafından getirilen bankacılık sektöründe grev yasağı 31 yıl sonra yürürlükten kalkmıştı.

BANKSİS tepkili: Ya çalışanların yaşamları ve istikrarı ne olacak?

Akbank’da grev kararı ilanının tüm şubelere asılmasının ardından 10 saat geçmeden Bakanlar Kurulu müdahale etti. Grevin 60 gün ertelenmesine sendika tepki gösterdi.

Ekonomik istikrar gerekçesiyle alınan erteleme kararına sendika genel başkanı Semin Özen, “çalışma hayatının istikrarı ne olacak?”diye tepki gösterdi. Semih Özen, yaptığı açıklamada, bankacılık sektörü çalışanlarının tarihinin en kötü dönemini yaşadığını belirterek, “işveren keyfi işten çıkartmaları yapıyor. 10 yılın üstünde binlerce bankacı işinden oldu. Bu insanların yaşamı allak bullak oldu. 2 yıl önce başlayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde banka yönetimi hiç bir adım atmadı. Sonra ekonomik istikrar gerekçesiyle grev erteleniyor. Bu Türkiye’de çalışma hayatı istikrarını bozan bir karardır.”şeklinde konuştu.