1 Mayıs 2022 Uluslararası Birlik ve Dayanışma günü

Etiket EtiketA Etiket2
BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ!
BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM!

BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ!

BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM!

Değerli üyelerimiz ve dostlarımız;

Ülkemizde yaşamak günden güne daha da zorlaşmakta , ücretlerimiz başta en temel ihtiyaç ürünlerinin (gıda , ev kirası , doğalgaz, elektrik, ulaşım ve sayamadığımız onlarcasının...) fiyatlarındaki yüksek artışlarla beraber hızla erimekte , yaşanmakta olan ekonomik kriz biz emekçileri , emeklileri , öğrencileri ve sayıları her geçen gün daha da artan işsizleri derinden etkilemektedir.

Mevcut düzende günden güne emeğin ucuzlatılması ile toplumsal eşitsizlikler derinleşmekte, adaletsizliklikler, hukuksuzluklar büyümekte, başta sendikal örgütlenmeler olmak üzere örgütlenme haklarımız ve ifade özgürlüğümüz gibi demokratik haklarımız kısıtlanmaktadır.

Başta “Bu düzen böyle gitmez” demek için, işçi sınıfının uluslarası birlik ve dayanışma günü olan bayramımız 1 Mayıs‘ta insanca bir yaşam için, eşitlik için, temel hak ve özgürlüklerimiz için, çalışma barışı için, emeğin hakları için, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar için; hayat pahalılığına, düşük ücretlere, düşük ücret zamlarına, metropollerde yollarda geçen saatlere, esnek çalışmaya, mobinge, işsizliğe, doğamızın talan edilmesine, hukuksuzluğa ve özgür, eşit bireyler olmamızın önündeki tüm çıkar gruplarına karşı sözümüzü söylemek , dünyadaki bütün işçi kardeşlerimizle dayanışmak için , finans ve sigorta işçileri olarak tüm Türkiyede konfederasyonumuz DİSK ve emek, meslek örgütleriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında olacağız.

Siz değerli üyelerimizi ve dostlarımızı İstanbul’da Maltepe meydanına , tüm Türkiye’de 1 Mayıs alanlarına davet ediyoruz.

Sizsiz 1 eksiğiz.

Kutlu olsun Bayramımız !

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Bank-Sen